Εργαστήριο κοινωνικής & πολιτισμικής ψηφιακής τεκμηρίωσης - Ε.Κ.Π.Ψ.Τ.
Πανεπιστήμιο/Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο

Το Εργαστήριο Κοινωνικής & Πολιτισμικής Ψηφιακής Τεκμηρίωσης (Ε.Κ.Π.Ψ.Τ.) ξεκίνησε τις εργασίες του το 1994 με την ευκαιρία του προγράμματος «Κιβωτός του Αιγαίου», στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, με τον τίτλο Εργαστήριο Κοινωνικής και Πολιτισμικής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης. 

Σήμερα λειτουργεί στα πλαίσια του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Το Ε.Κ.Π.Ψ.Τ. επικεντρώνει τις ερευνητικές του προσπάθειες στη συλλογή, ανάλυση, τεκμηρίωση και προβολή κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών και της Πληροφορικής. Χρησιμοποιεί έγκυρες και πιστοποιημένες τεχνικές έρευνας και τεκμηρίωσης της κοινωνικής και πολιτισμικής πραγματικότητας, παράγοντας ερευνητικά αποτελέσματα για επιστημονικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.

(από τον ιστότοπό του)